Lepiej sprawdź KPiR kilka razy

Brak dokładności w przypadku podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów z pewnością nie popłaca. Jeśli podczas kontroli podatkowej zostaną wykazane jakieś nieprawidłowości, to urząd skarbowy może na nas nałożyć karę finansową.

Decydując się na samodzielne prowadzenie księgi, często posługujemy się specjalnym oprogramowaniem, które m.in. automatycznie wylicza kwoty podatków. A zatem aplikacje przeznaczone do prowadzenia ksiąg podatkowych mogą nas uchronić przede wszystkim przed błędami obliczeniowymi.

Oto jakie błędy w przypadku KPiR zdarzają się najczęściej:

– zła data,

– błędne dane przeprowadzanych w księdze operacji,

– pominięcie dokumentu przychodowego bądź kosztowego,

– zaksięgowanie tej samej operacji dwiema różnymi kwotami,

– nieodpowiedni kurs przy przeliczeniu kwoty w walucie obcej,

– zaksięgowanie kosztu, który nie jest prawidłowo udokumentowany,

– nieprawidłowe zaksięgowanie kosztu, który nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Innym często popełnianym błędem jest wpisanie danych do nieodpowiedniej kolumny, o co nietrudno, jeżeli przypomnimy sobie, że KPiR składa się z 16 komun. Powinniśmy się również strzec błędów ortograficznych.

Pomyłki w księdze usuwa się bezpośrednio w wybranym przez nas programie księgowym (poprzez edytowanie danego wpisu). Sprawa wygląda nieco gorzej w przypadku ksiąg prowadzonych odręcznie. Także wtedy należy niezwłocznie pozbyć się błędu, jednakże nie możemy w tym celu posłużyć się korektorem (ponieważ wpisy mogą wtedy zostać zakwestionowane w czasie ewentualnej kontroli). Błąd po prostu trzeba przekreślić (jednak tak, aby zapis był w miarę widoczny), wpisać stosowną poprawkę oraz umieścić obok podpis i datę dokonanej zmiany.

Skutkiem błędów w KPiR jest zwykle niepoprawne wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Nie bądźmy więc zdziwieni, jeśli będziemy musieli dopłacić odsetki od brakującej kwoty. I chociaż za błędy w zapisach liczbowych, które przedsiębiorca popełnia na własną niekorzyść nic mu nie grozi, to już pomyłki przez które zaniżana jest kwota podatku są znacznie bardziej brzemienne w skutkach.

Pamiętajmy: jeżeli zajmujemy się księgowością na własną rękę, to musimy znać podstawowe przepisy odnoszące się do prowadzenia KPiR (znajdziemy je w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z późniejszymi zmianami).

About the author