Metoda optymalizacji produkcji

System kanban jest to metoda planowania w korporacjach produkcyjnych. Według jej twórcy, kanban jest sposobem, który pozwala na zminimalizowanie zapasów magazynowych oraz zwiększenie produktywności w zakładzie.

Produktywność pracy jest to iloraz ilościowej wydajności i ilości zakupionej pracy. Wydajność pracy jest czynnikiem związaną z ilością roboczogodzin. Zwiększenie wydajności pracy przekłada się bezpośrednio na maksymalizację zysków firmy.

System kanban może być zarówno systemem kontroli zasobów jak i metodą na organizowanie produkcji, który pomaga określić, co tworzyć i ile tworzyć. Metoda dzięki zastosowaniu kart kanban pomaga utrzymać wysoki poziom produkcji zmniejszając jednocześnie straty, które ponosi firma w wyniku przechowywania dużej ilości produktów.

Kanban jest idealnym narzędziem do wspierania funkcjonowania procesów produkcyjnych. Ponadto, okazał się być idealnym sposobem ulepszenia planowania w firmach, które nie zajmują się stricte produkcją materiałów.

Narzędzie to często jest stosowane w celu kontrolowania zapasów magazynowych, które znajdują się bezpośrednio na gniazdach roboczych. Kanban zakłada w takim przypadku całkowitą eliminację magazynu. Zapasy w takim przypadku znajdują się przy stanowisku pracy. Zapas taki podzielony jest na dwa skrzynie. Gdy pracownik zużyje zapas z pierwszej skrzyni, wciąż posiada do dyspozycji zapas w kolejnym pojemniku. Przy pomocy karty kanban zapas pierwszego pojemnika jest bezzwłocznie uzupełniony i zwrócony na regał.

About the author